مجتمع بازیافت، پردازش و تولید کود
اهدای جوایز قرعه کشی های بازیافت
آموزش بازیافت مدارس
دریافت نشان شایسته ملی